Psykolog Ridha Al-sudany

Välkommen                                                                                                                                                                                                               Ridha Al-Sudany är Leg Psykolog och Leg Kognitiv Psykoterapeut och har varit verksam inom psykologyrket i 17 år. Han kom själv till Sverige som flykting från Irak 1991. Ridha har arbetat inom vuxenpsykiatrin, flyktingpsykiatrin, företagshälsovård och primärvården i Kronobergs län där arbetsuppgifterna har inneburit bedömning och behandling av psykisk ohälsa och även konsultation till personal. Han har mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbete med traumatiserade och torterade flyktingar. Han har också anlitats som handledare och föreläsare till personal som arbetar med ensamkommande barn.