Handledning

 

Handledningen riktar sig till ledare och personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn och invandrare.

Syfte och mål med handledning:

  • Att handledningen skall ge ömsesidigt reflekterande och ett lärande i gruppen.
  • Att handledningen skall ge stöd i arbetssituationen.
  • Att handledningen skall fungera som en ventil i dagens stressande arbetsmiljö.
  • Att tillsammans identifiera gemensamma svårigheter, analysera och samtala kring hur man hanterar svårigheter på ett konstruktivt sätt. 

 

  • Målet för och innehållet i handledningen bestäms i samråd med handledningsgruppen och kan beröra tex ärendehandledning, beteendestörningar och bemötandefrågor för ensamkommande flyktingsbarn.

 

 

Handledningens format

Vanligtvis genomförs handledningen mellan varannan vecka upp till en gång per månad. Längden på handledning varierar men är oftast mellan 90 och 180 min. Handledningen ska ske individuellt eller grupp, 3-10 personer. Kännetecknande för handledningen är struktur, målinriktat arbetssätt, aktiv handledare, fokus på aktuell situation och pedagogiska inslag för att förmedla ny kunskap till handledningsgruppen.