Hantera bråkiga ungdomar

Aggression är ett inlärt beteende som man tar till sig genom observation, imitation, direkt erfarenhet och övning.

Det finns tre huvudsakliga klassrum för inlärningar av aggression – hemmet, skolan och massmedia. Det är därför viktigt att ha kunskap och respekt för den typen av beteende och att kunna hantera dem på rätt sätt. Att ge medarbetarna kompetens i dessa frågor ger en bra arbetsmiljö, där alla trivs och bidrar till en ökad lönsamhet för verksamheten.

 

 Syfte:  

  • Ge kunskap och ökad förståelse om aggression.
  • Ge kunskap i hur konflikter med ungdomar kan förebyggas och hanteras i verksamheten.
  • Ger kunskap om hur man med hjälp av ett systematiskt/pedagogiskt sätt förebygga och minska risken för att konflikter mellan personal och ungdomar uppstår.
  • Ge kunskap om hur man arbetar praktiskt med uppmärksamt lyssnande.

 

Mål:

·        Deltagarna skall ha fått ökad kunskap, konkreta råd och verktyg i hur man kan förebygga och hantera ”aggression” i det dagliga arbetet.

·        Deltagarna skall ha fått ökad kunskap i den psykologiska metoden ”uppmärksamt lyssnande”.

 

Arbetsformer: Teori varvas med grupparbeten och diskussioner.