Hantera svåra situationer med ungdomar

– identifiera – förebygg – åtgärda

Att förebygga, identifiera och hantera svåra situationer är viktigt. Det leder till…

En utbildning som svara på frågorna - VAD och HUR kan vi göra innan, under och efter att det har hänt?

 

Att arbeta systematiskt med svåra situationer ger en bra arbetsmiljö, där alla trivs och bidrar till en ökad lönsamhet för verksamheten

och utveckla rutiner:

Vad och hur kan vi göra innan, under och efter situationen? Att ge medarbetarna kompetens i dessa frågor förebygger …

Syfte

  • Ger kunskaper om hur man med hjälp av ett systematiskt/pedagogiskt sätt förebygger och minskar risken för att konflikter mellan personaler och ungdomar uppstår.
  •  Hur svåra situationer kan förebyggas och hantera i verksamheten.

 

Mål Efter utbildningen ska deltagarna ha fått tips och exempel på:

 

·        Förebyggande åtgärder.

·        ….deltagarna ska efter denna utbildningsdag veta vad man behöver gör när det uppmärksamhet lyssnande och hur detta kan göras i det lilla företaget

·        deltagarna ska efter genomgången utbildning har fått konkreta råd och verktyg för att hantera svåra situationer.

 

Arbetsformer: teori varvas med grupparbeten och diskussioner.

i utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, där olika fall av

….ska lösas.

 

Ur innehållet

·        Identifiera situationer

·        Att befinna sig i en svår situation

·        Innan – förebyggande åtgärder

·        Vad gör vi om det händer?

·        Reaktioner under svåra situationer

·        Hur kan vi praktiskt använda kunskaperna i vår vardag?

·        Hur hantera man svåra situationer som redan uppstått.

·        praktiskfall

·        praktisk övning i svåra situationer